Nabi ﷺ Mengampuni Shahabat Yang Berkhianat 

Shahabat yang pernah berkhianat tersebut adalah Hathib ibn Abi Balta’ah (35 SH-30 H). Ia bukan penduduk…

Antara Hamzah dan ‘Abdullah ibn ‘Amr ra

Hadits Hamzah ibn ‘Amr ra diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka. عَنْ…

Pemuda Aneh ‘Abdullah ibn ‘Amr ra

‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash (7 SH-65 H/616-684 M) ditegaskan oleh adz-Dzahabi dalam Siyar A’lamin-Nubala` masuk…

Zaid ibn ‘Amr Masuk Surga Meski Belum Pernah “Masuk Islam”

Zaid ibn ‘Amr ibn Nufail adalah saudara sepupu ‘Umar ibn al-Khaththab ibn Nufail. Ayah ‘Umar dan…