Bulan Istimewa dalam Islam

Yang pertama tentu bulan Ramadlan. Allah swt menegaskan langsung keistimewaannya karena diturunkan padanya al-Qur`an. Bahkan malam…

Tuntunan Hidup Bernegara dalam Islam

Asumsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) negara thaghut/kafir harus dibuang jauh-jauh karena beberapa fakta: Pertama,…

Zaid ibn ‘Amr Masuk Surga Meski Belum Pernah “Masuk Islam”

Zaid ibn ‘Amr ibn Nufail adalah saudara sepupu ‘Umar ibn al-Khaththab ibn Nufail. Ayah ‘Umar dan…

Pancasila vs Islam; Mengapa?

Peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 2021 kemarin ramai dengan perdebatan Pancasila vs Islam. Pancasila dihadapkan…

Salib dalam Ajaran Islam

Salib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bermakna: (1) dua batang kayu yang bersilang; (2)…

Syi’ah Bukan Islam

Dalam setiap shalat mereka memanjatkan do’a laknat untuk dua shahabat teragung; Abu Bakar dan ‘Umar, juga…

Millah Ibrahim; Agama Yang Sebenarnya

Penggunaan istilah uswah hasanah (teladan terbaik) dalam al-Qur`an merujuk kepada dua sosok manusia terhebat; Muhammad dan…