Perempuan Haidl Boleh Masuk Masjid?

Sebelum Syaikh al-Albani, ulama sebelumnya yang berpendapat sama adalah Ibn Hazm (w. 456 H). Pendapat Syaikh…

Perempuan Tangguh Asma` binti Abi Bakar

Sekelumit profil Asma` binti Abi Bakar yang dijadikan pengantar biografinya oleh Imam adz-Dzahabi di atas (Siyar…

Hukum Driver Ojek Membonceng Perempuan

Bismillah, Ustadz bagaimana hukumnya menjadi driver ojek online. Soalnya terkadang driver tidak tahu jenis kelamin yang…

Perempuan Non-Muslim Yang Haram Dinikahi

Saya pernah baca dalam al-Qur`an mengenai boleh tidaknya menikah dengan ahlu kitab. Ada yang membolehkan, terdapat…

Perempuan Haidl Boleh Masuk Masjid?

Ustadz, apakah perempuan yang haidl boleh masuk dan diam di masjid asalkan darahnya tidak mengotori masjid?…