Hidup Kaya dengan al-Qur`an

Ayat-ayat al-Qur`an banyak menyinggung hasutan setan kepada manusia untuk selalu terobsesi harta, akibatnya manusia selalu merasa…

Menyingkap Tadarus al-Qur`an

Makna Tadarus Tadarus atau mudarasah asal katanya darasa. Dilihat dari makna kebahasaannya, Imam Ibn Manzhur menjelaskan,…

Tadarus al-Qur`an Melahirkan Sifat Dermawan

Keterkaitan antara tadarus al-Qur`an dengan kedermawanan, dijelaskan oleh Ibn ‘Abbas dalam beberapa variasi matan hadits sebagai…

Gagal Paham Tahfizh al-Qur`an

Cibiran-cibiran yang datang terkait kegiatan menghafal al-Qur`an bisa dipastikan datang dari orang-orang yang tidak hafal dan…

Kedudukan Fiqih Membaca al-Qur`an Sambil Menangis

Dalam istifta edisi sebelumnya disebutkan bahwa “hadits yang menganjurkan menangis ketika membaca al-Qur`an statusnya dla’if”. Apakah…

Kedudukan Hadits Membaca al-Qur`an Sambil Menangis

Mohon penjelasan tentang kedudukan hadits membaca al-Qur`an sambil menangis, saya temukan di salah satu buku, sanadnya…

Mensyukuri Nikmat al-Qur`an

Ayat-ayat al-Qur`an yang menegaskan al-Qur`an sebagai nikmat teragung di antaranya surat ar-Rahman. Surat yang menjelaskan anugerah…

Tuntunan Praktis Tadabbur al-Qur`an

Tadabbur asal katanya adalah dubur; ujung sesuatu. Maksudnya: “Merenungkan akibatnya dan kesudahan perkaranya” (al-Biqa’i, Nazhmud-Durar fi…

Yang Haram Hanya Yang Diharamkan al-Qur`an?

Terkait pendapat shahabat Ibn ‘Abbas yang (dianggap) menolak keharaman daging keledai berdasarkan QS. al-An’am [6] :…

Hukum Membaca Mushhaf ketika Shalat Mubah

Kitab fiqih madzhab Hanafi, Bada`i’us-Shana`i’ fi Tartibis-Syarai’ yang ditulis oleh Imam Abu Bakar ibn Mas’ud al-Kasani…