Ramai-ramai Membela Sesajen

Dalih pembenaran bermunculan yang semuanya bermuara pada kebodohan; sesajen itu diperuntukkan bagi Allah swt bukan arwah…