Antara Hamzah dan ‘Abdullah ibn ‘Amr ra

Hadits Hamzah ibn ‘Amr ra diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka. عَنْ…

Pemuda Aneh ‘Abdullah ibn ‘Amr ra

‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash (7 SH-65 H/616-684 M) ditegaskan oleh adz-Dzahabi dalam Siyar A’lamin-Nubala` masuk…