Jalan Cinta Ilahi: Taubat dan Thaharah

Selain ihsan, cinta ilahi dapat diraih melalui taubat dan thaharah. Kedua amalan ini menuntun seorang muslim…