Larangan Shaum Sunat sebelum Ramadlan

Bagaimana mendudukkan hadits larangan shaum sunat sehari atau dua hari sebelum Ramadlan dalam kaitannya dengan shaum…