Perempuan Non-Muslim Yang Haram Dinikahi

Saya pernah baca dalam al-Qur`an mengenai boleh tidaknya menikah dengan ahlu kitab. Ada yang membolehkan, terdapat…