Kaum Teroris Menyalahpahamkan al-Qur`an

Kaum teroris yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mereka yang menyerang dengan senjata kepada orang-orang kafir…

Belajar kepada Kaum Yunus

Al-Hafizh Ibn Katsir menjelaskan dalam kitab Tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah swt QS. al-Anbiya` [21] :…