Ibn ‘Umar Tidak Mengharamkan Shaum Rajab

Imam Muslim meriwayatkan tabayyun-nya Asma` binti Abu Bakar kepada Ibn ‘Umar tersebut dalam kitab Shahihnya. Ibn…