‘Aisyah  pun Membatalkan Hijr-nya

Hijr atau hijrah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hijr/hijrah yang diharamkan Nabi saw melalui salah…