Kedermawanan Tanpa Batas ‘Utsman ibn ‘Affan

Namanya ‘Utsman ibn ‘Affan ibn Abil-‘Ash ibn Umayyah ibn ‘Abdi Syams. Lahir 47 SH dan wafat…