Sabar Tiada Batas

Ketika Nabi saw berbaring dengan kepala beralaskan selendang di dekat Ka’bah, tiba- Khabbab ibn al-Arat, seorang…