Hanzhalah Munafiq!

Imam Muslim meriwayatkan hadits Hanzhalah ra yang memvonis dirinya munafiq tersebut dalam bab: باب فَضْلِ دَوَامِ…

Kesederhanaan Abu Turab ra

Kepeloporan ‘Ali ibn Abi Thalib ra dalam setiap peperangan di zaman Nabi saw tidak perlu disangsikan…

Sikap Amanah ‘Abdullah ibnuz-Zubair

Az-Zubair ibnul-‘Awwam disebut oleh Rasul r sebagai hawari beliau; sang penolong utamanya. Az-Zubair termasuk shahabat yang…