Ketegasan Umar Ibn al-Khaththab

Malik ibn Aus menceritakan, ketika ia dipanggil oleh Khalifah ‘Umar untuk satu tugas, lalu setelah selesai…