Misteri Proses Kematian

Sakarat satu akar kata dengan sukara yang diartikan “mabuk” dalam al-Qur`an terjemah Kementerian Agama RI pada…

Mengumumkan Kematian di Masjid

Apakah diperbolehkan mengumumkan kematian di masjid? Apakah tidak termasuk larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid?…