Bahaya ‘Ain Benar Nyata

‘Ain arti asalnya “mata”. Yang dimaksud dalam hadits, sebagaimana dijelaskan al-Hafizh Ibn Hajar, adalah al-ishabah bil-‘ain;…