Kesigapan Abu Thalhah dalam Bershadaqah

Nama aslinya adalah Zaid ibn Sahl ibn al-Aswad, penduduk Madinah asli dari kabilah Khazraj (36 SH-34…