Sikap Amanah ‘Abdullah ibnuz-Zubair

Az-Zubair ibnul-‘Awwam disebut oleh Rasul r sebagai hawari beliau; sang penolong utamanya. Az-Zubair termasuk shahabat yang…