Belajar kepada Kaum Yunus

Al-Hafizh Ibn Katsir menjelaskan dalam kitab Tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah swt QS. al-Anbiya` [21] :…