Kekalahan Tidak Wajar Ibnuz-Zubair ra

Kekalahan Tidak Wajar Ibnuz-Zubair ra   ‘Abdullah ibnuz-Zubair adalah putra pertama az-Zubair ibnul-‘Awwam dengan Asma` binti…