Perempuan Tangguh Asma` binti Abi Bakar

Sekelumit profil Asma` binti Abi Bakar yang dijadikan pengantar biografinya oleh Imam adz-Dzahabi di atas (Siyar…