Salib dalam Ajaran Islam

Salib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bermakna: (1) dua batang kayu yang bersilang; (2)…