Muhasabah Tahunan versi al-Qur`an dan Hadits

Perintah muhasabah dalam jangka waktu tahunan ditujukan oleh Allah swt kepada orang-orang munafiq. Tetapi makna ayatnya…