Empat Ragam Lupa al-Qur`an

Empat Ragam Lupa al-Qur`an Peringatan keras al-Qur`an kepada orang yang lupa atau melupakan al-Qur`an tertuang dalam…