Abu Barzah Terpaksa Bersumpah

Abu Barzah al-Aslami (w. 65 H/685 M) adalah seorang shahabat mulia yang bernama lengkap Nadllah ibn…